LECROP
Revista   
D’opinió


︎

LECROP

Revista digital d’opinió       


La revista digital LECROP, no pretén  omplir cap vuit, és una iniciativa per opinar els que no tenim accés al mitjans de premsa en paper.

Hi ha una part de crònica dels esdeveniments polítics a Catalunya i d’Espanya pel que fa a les qüestions que ens afecten i condicionen. També tractem temes d’art, cuina, viatges, llibres literatura il.lustrada, temes socials.

Estem oberts a rebre col·laboracions.
Equip      

Director:
Lluís Porcel

Col·laboradors:
Ernesto Ayala-Dip
Marcela Chinchilla

Joan Lliteras
Francesc Mestre i Bas
Joaquim Noguero
Pilar Porcel Omar
Adel Omert

Arnau Puig
Disseny i Compaginació:
Jordi Carrasco i Estalella

Il·lustradors:
Pere Virgili, Mia Torra, Montse Gomis

Correcció lingüística:
Paller Casas


Difusió gratuïta      

lecropdigital@gmail.com